จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนตลาดร่วมใจ ตำบลนาอ้อ

วันที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนตลาดร่วมใจ ตำบลนาอ้อ