ชมรมแม่ดีเด่น จ.เลย 21-10-2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยสำนักปลัด ต้อนรับคณะจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเลย โดยคณะได้เข้าเยี่ยม มอบถุงยังชีพและเงินสดจำนวนหนึ่ง ให้นางบัวลอย ธเนศสวัสดิ์ อายุ 71 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส รับภาระเลี้ยงดูบุตรชายที่พิการติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เทศบาลตำบลนาอ้อขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่าน ที่ได้เมตตาคุณยายและครอบครัวในครั้งนี้