ชี้แจงกรณีการแก้ไขปัญหาที่เทศบาลทำรั้วบ้านให้กับนางหนู รัตนะ ชาวบ้านหมู่ 8 ตำบลนาอ้อ

ขออนุญาต ชี้แจงกรณีการแก้ไขปัญหาที่เทศบาลทำรั้วบ้านให้กับนางหนู รัตนะ
ชาวบ้านหมู่ 8 ตำบลนาอ้อ ซึ่งทางเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และคณะบริหาร พร้อมด้วย หน่วยงานสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลนาอ้อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 และผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน ได้หารือร่วมกับครอบครัวนางหนู รัตนะ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน กล่าวโดยสรุปให้ทางเทศบาลทำรั้วบ้านให้ตามแนวบ้าน และดูแลในการรับส่งไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวช ทั้งนี้ครอบครัวต้องให้ความร่วมมือในการให้รับประทานยาตามแพทย์สั่ง และเป็นหลักในการดูแล ซึ่งชุมชนจะช่วยกันดูแลอีกทางหนึ่ง