ชุมชนหุ่นฟาง 8 ต.ค. 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร เข้าร่วมประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ หารือเรื่องการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน หุ่นฟาง ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยมีท่านนายอําเภอเมืองเลย ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ เป็นประธานในที่ประชุม