ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์

1)  ผ่านเว็บไชต์เทศบาลตำบลนาอ้อ http://www.tessabanna-o.go.th/index.php/welcome/pre_enquiries

2) จัดให้มีแบบคำร้องทุกข์ ที่ห้้องศูนย์บริการร่วม ชั้น 1 เทศบาลตำบลนาอ้อ

3)  ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 042-837930  และแฟกซ์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ  เบอร์ 042-834937

4)  ร้องเรียนผ่านช่องทาง แอพพลิเคซั่น LINE ชาวตำบลนาอ้อ http://line.me/ti/g/_uNVbg3W0u 

5) ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/naocity

การร้องเรียน