ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีม เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และกองช่าง ร่วมกับจิตอาสา อปพร. และชาวชุมชนตำบลนาอ้อ ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ