ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด ที่ตลาดสดร่วมใจน่าอ้อ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด ที่ตลาดสดร่วมใจน่าอ้อ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของแม่ค้าและผู้มาใช้บริการที่ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ