ดำเนินการลอกรางระบายน้ำ บริเวณตลาดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยงานป้องกันฯ ดำเนินการลอกรางระบายน้ำ บริเวณตลาดร่วมใจนาอ้อ โดยได้รับการสนับสนุนรถแมคโคร จากนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มีนายสามารถ ราชโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ เขต1 ร่วมดำเนินงาน