ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปา สายนาบน หมู่ 9

วันที่ 20 กันยายน2565 กองช่าง เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปา สายนาบน หมู่ 9 และติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณตลาดร่วมใจนาอ้อ