ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ นางหนู รัตนะ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
ดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้กับ นางหนู รัตนะ ชาวบ้านม.8 โดยความยินยอมของครอบครัว