ดูงานจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

วันที่  7 สิงหาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 8 คน  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การดำเนินงานโครงการธนาคารเวลา