ดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ  พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 27 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน