ดูงานจาก กองทุนหมู่บ้านสามหน่อ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนหมู่บ้านสามหน่อ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน20 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการจัดการเงินกองทุนหมู่บ้าน และการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐบ้านนาอ้อ