ดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อและกลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 20 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการโฮมสเตย์ และเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ที่วัดศรีจันทร์