ดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย

ันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย จำนวน 22 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยว