ดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ ทำการตลาด การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ