ดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ