ดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 84 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล