ดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 40 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กร