ดูงานจาก อบต.เตย

วันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารกิจการกองทุนขยะทองคำ