ดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าไม้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 100 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนพิการในชุมชน