ดูงานจาก เทศบาลตำบลบุญทัน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 60 คน  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดตั้งและการบริหารกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)