ดูงานจาก เทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 45 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี