ดูงานจาก เทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 44 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี