ดูงานจาก เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 230 คน  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานด้านสาธารณสุข