ดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอไมรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอไมรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 80 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานสาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน (ศูนย์เรียนรู้เพื่อคนพิการในชุมชน) และกลุ่มอาชีพต่างๆ