ดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 2562/7/18

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ?พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต