ดูงาน เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  จำนวน 40 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ