ดูงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชน