ด้รับการประสานภารกิจจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้นำรถไปช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในการสูบระบายน้ำ บริเวณหมู่ 11 บ้านฟากนา ต.นาอาน อำเภอเมืองเลย

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 23.00 น. เทศบาลตำบลนาอ้อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้รับการประสานภารกิจจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
โดยผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้นำรถไปช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในการสูบระบายน้ำ
บริเวณหมู่ 11 บ้านฟากนา ต.นาอาน อำเภอเมืองเลย