ตรวจตราโดยรอบภายในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ทำการตรวจตราโดยรอบภายในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และสร้างความอบอุ่นใจให้กับชาวตำบลนาอ้อ