ตรวจติดตามธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำกองช่าง ตรวจติดตาม โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้าท่ามะนาว หมู่ที่ 4