ตรวจประเมินผล รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม 15-8-62

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ และชุมชนตำบลนาอ้อ ต้อนรับอาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และ นางสาวสุนิษา ฝึกฝน คณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม โดยเข้าตรวจประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศประจำปี 2562 เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน