ตรวจพื้นที่ถนนสไลด์ บริเวณบ้านโพนค่าย ม.6 ตำบลนาอ้อ

วันที่ 25 ก.ค.2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนายจรัญ พรมสิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้นำนายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย ตรวจพื้นที่ถนนสไลด์ บริเวณบ้านโพนค่าย ม.6 ตำบลนาอ้อ ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จากสาเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งเทศบาลตำบลนาอ้อ จะดำเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ให้สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ