ตรวจสอบข้อมร้องเรียน ม.3

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนายอิสรา วงษ์เสนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวล้อม นำทีมงาน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสัตว์ และปัญหาทางระบายน้ำ เพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป