ตรวจสอบข้อร้องเรียนอาคารทรุดโทรม 22-10-2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง สำนักปลัด ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตรวจสอบข้อร้องเรียนอาคารที่มีสภาพทรุดโทรมและรุงรังเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขร่วมกัน