ตรวจสอบคลองส่งน้ำ 6-1-2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีมกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนค่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร