ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการขยายเขตประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก งวดที่ 1

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมตรวจรับพัสดุ ได้รับมอบหมายจากนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการขยายเขตประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก งวดที่ 1