ตรวจสอบปัญหาการวางท่อประปา และรางระบาย ม.4 และม.9

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย พ.จ.อ.วีระพงษ์ มาวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายณรงค์ศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ นางพยอม ศรีมงคล และนายแสงเพ็ชร ภักมี นายช่างโยธา ตรวจสอบปัญหาการวางท่อประปา และรางระบาย ม.4 และม.9 ตำบลนาอ้อ