ตรวจสอบแนวเขตที่ดินแปลงป่าช้าซำบง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองช่าง ร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินแปลงป่าช้าซำบง ร่วมกับ ท่านนายอำเภอเมืองเลย ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย