ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเลย จังหวัดเลย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) โดยได้เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอก ที่ตลาดร่วมใจนาอ้อ