ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและให้กำลังใจ ครอบครัวที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวังติดเชื้อโควิด-19

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นางพัชรนันท์ อุสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานุการนายก ฯ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ นายไพรัช จันทร์แสง ผอ.รพ.สต.นาอ้อ นายณรงศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ได้ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ ครอบครัวที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวังติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน พร้อมทั้งทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ และเฝ้าระวังร่วมกัน สวมแมส ล้างมือ ล้างเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาตำบลนาอ้อ