ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ ที่กีดขวางห้วยน้ำพาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้งานป้องกัน ฯ ร่วมกับ กองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ ที่กีดขวางห้วยน้ำพาน บริเวณหลังวัดศรีจันทร์ ม.1 ตำบลนาอ้อ