ตัดแต่งกิ่งไม้ ติดกับไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 บ้านโพนค่ายพร้อมทั้งซ่อมแซมน้ำประปา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับมอบหมายจากนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ให้ไปตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางทาง และติดกับไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 บ้านโพนค่าย พร้อมทั้งซ่อมแซมน้ำประปา