ตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด บริเวณสี่แยกบ้านท่ามะนาว

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้งานป้องกันฯ อปพร.ตำบลนาอ้อ ร่วมปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด บริเวณสี่แยกบ้านท่ามะนาว ร่วมกับอำเภอเมืองเลย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. และตำรวจส่วนแยกด่านปากภู อำเภอเมืองเลย