ติดตั้งกระจกโค้ง จราจร ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้งานป้องกัน ฯ ติดตั้งกระจกโค้ง จราจร ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุทางจราจร ที่อาจเกิดขึ้น