ติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลนาอ้อ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย และ คณะจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเลย โดยคณะได้มาติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลนาอ้อ การจัดซื้อรถราง 30 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน