ต้อนรับคณะการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563 ณ วัดโนนสวรรค์ บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 9