ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอโอวา (The University of lowa)

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอโอวา (The University of lowa) ประเทศสหรัฐอเมริการ จำนวน 20 คน โดยการนำของ มูลนิธิไบรท์เทอร์ ไทยแลนด์ (Brighter Thailand Foundation) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและสร้างเครือข่ายเยาวชน โดยได้เข้าเยี่ยมชมที่โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ โรงเรียนอาวุโสศึกษาเทศบาลตำบลนาอ้อ และร่วมกิจกรรมพาแลงที่ลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลนาอ้อ