ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการพัฒนาการศึกษาและโรงเรียนอาวุโสศึกษาเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด โดยการนำของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จำนวน 7 ท่าน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการศึกษาและโรงเรียนอาวุโสศึกษาเทศบาลตำบลนาอ้อ